thông báo

Thông báo mức quà của các cấp đối với người có công và thời gian tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)
Ngày đăng 25/07/2019 | 17:39  | Lượt xem: 171

.

Căn cứ quyết định số 1062/QĐ-CTN ngày 26/6/2019 của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ;

Căn cứ quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 4/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc tặng quà các đối tượng chính sách, thương binh liệt sỹ... nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 4/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc tặng sổ tiết kiệm  cho NCC với cách mạng, thân nhân NCC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

UBND phường Thạch Bàn thông báo tới các Ban ngành đoàn thể, TDP và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường về mức quà và thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau: 

Xem chi tiết tại đây 

/documents/78671/6090734/TB+181+UBND+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf/e3f4ce9f-25f9-4580-bdb3-ddcb55c7ccd9