MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Dấu ấn 2019

hoạt động khối chính quyền

Phường Thạch Bàn viếng nghĩa trang Liệt sỹ Kim Sơn, Yên Viên (15/01/2020 09:49:00)

Sáng ngày 14/01/2020, đoàn đại biểu Đảng Ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội phường Thạch Bàn trang trọng tổ chức lễ dâng hương...
Xem tất cả