hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Cơ quan phường Thạch Bàn, sinh hoạt tháng 8/2019
Ngày đăng 07/08/2019 | 21:34  | Lượt xem: 141

Chiều ngày 07/8, tại phòng họp số 02 - UBND phường Thạch Bàn; Chi bộ cơ quan phường tổ chức sinh hoạt tháng 8/2019 Dự

Tại hội nghị, đồng chí  – Nguyễn Thị Thu Mây- Phó bí thư chi bộ Cơ quan phường thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên; Đồng chí Bùi Trí Đức - ĐUV, Bí thư thi bộ Cơ quan phường đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 7/2019 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2019. Theo đó, trong tháng 7/2019, chi bộ đã bám sát vào nghị quyết của Đảng ủy phường, xây dựng nghị quyết lãnh đạo trong tháng, phân công nhiệm vụ nên các đồng chí được phân công phụ trách lĩnh vực đã chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động làm tốt các nhiệm vụ: tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương bình liệt sỹ; tham gia và đạt giải cao các hoạt động do công đoàn quận, hội liên hiệp phụ nữ quận tổ chức. Tiếp tục thực hiện công tác thu thế sử dụng đất phi nông nghiệp. Qua đánh giá cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tháng 7/2019 kết quả: cơ bản các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư chi bộ cũng quán triệt Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 26/7/2019 của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.

Tại hội nghị, đã có 03 ý kiến đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực nghị quyết tháng 7/2019 của Chi bộ và bàn các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chi bộ tháng 8/2019.

Kết luận tại hội nghị đồng Bùi Trí Đức - ĐUV, Bí thư chi bộ Cơ quan phường đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: Tập trung hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng thủ, tổ chức tốt tổng kết hè và tháng hành động vì trẻ em 2019; chuẩn bị các nội dung điều kiện phục vụ hội nghị đứng đầu giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ vá đoàn thể theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; tiếp tục tuyên truyền, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế và các quy trình giải quyết công việc nội bộ, phần mềm ứng dụng của UBND phường và phần mềm điều hành tác nghiệp.

Kết thúc, Chi bộ đã biểu quyết thông qua kết luận về thực hiện các nhiệm vụ tháng 8/2019. Kết quả, 29/29 (100%) đồng chí đảng viên biểu quyết nhất trí./