bài viết chuyên sâu

Kết quả thí điểm mô hình “Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” phường Thạch Bàn
Ngày đăng 07/08/2019 | 10:14  | Lượt xem: 510

Thực hiện hướng dẫn số 35/HD-SVHTT của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 04/5/2019 của UBND quận Long Biên về tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Được sự hướng dẫn của UBND quận Long Biên, UBND phường Thạch Bàn đã đăng ký và triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”.

Ngay sau khi được UBND quận Long Biên lựa chọn bộ phận Một cửa phường Thạch Bàn là đơn vị thực hiện thí điểm Mô hình; Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Một cửa phối hợp với bộ phận VHTT triển khai thực hiện các nội dung theo tiêu chí.

Lắp đặt biển tên Mô hình, Bảng nội quy, công bố chính sách chất lượng tại Bộ phận

UBND phường đã đầu tư lắp đặt các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa: 01 bảng tên mô hình, 02 bảng niêm yết nội quy và công bố chính sách chất lượng, bảng niêm yết 01 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội tại cửa ra vào. Niêm yết bảng tiêu chí thực hiện mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” tại nơi công dân dễ quan sát và bàn làm việc của từng cán bộ, công chức tại bộ phận Một cửa.

 

Niêm yết tiêu chí xây dựng Mô hình và 02 Bộ Quy tắc ứng xử tại bộ phận và tại bàn làm việc của cán bộ, công chức

Tiếp tục duy trì hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của bộ phận và công dân đến làm TTHC như: hệ thống máy tính, máy in, máy photo, camera quan sát, máy lấy phiếu xếp hàng tự động.

      Khu vực hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Bố trí khu vực riêng để đăng nhập thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (gồm máy tính, máy scan, wifi miễn phí, sổ in bộ thủ tục hành chính, các mẫu hướng dẫn cách viết tờ khai, sổ và hòm thư góp ý, chuông hỗ trợ khi cần giúp đỡ, bảng hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến) và bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm trực tiếp giúp công dân thực hiện các thao tác. Ngoài ra, UBND phường thành lập tổ tình nguyện gồm các cán bộ, công chức phường, đoàn viên thanh niên, công khai số điện thoại sẵn sàng trợ giúp khi công dân liên hệ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến. UBND phường cũng bố trí các ghế chờ, nước uống phục vụ công dân; bố trí 01 hòm phiếu và phiếu đánh giá sự hài lòng của công dân khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận.

 Cán bộ kiêm nhiệm hướng dẫn công dân scan bản gốc để làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC, bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và các tiêu chí thực hiện Mô hình một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp thông qua hệ thống đài truyền thanh, các cuộc họp UBND, giao ban Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ của phường; hội nghị của UB MTTQ, các đoàn thể phường, hội nghị đối thoại về công tác cải cách thủ tục hành chính và lồng ghép trong các hội nghị của tổ dân phố.

       Hội nghị đối thoại về công tác giải quyết TTHC và CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng VH&TT quận đã kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa phường Thạch Bàn về nội dung và tiến độ thực hiện. Thông qua các buổi giao ban Ban chỉ đạo CNTT - CCHC hàng tháng, bộ phận Một cửa đã báo cáo UBND phường về tiến độ thực hiện và những tồn tại, đề xuất. Qua đó, đã kịp thời khắc phục tồn tại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, các nội dung của mô hình đã được cán bộ, công chức và nhân dân đến làm việc tại bộ phận một cửa nắm bắt và nghiêm túc thực hiện. Ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến. Bộ phận một cửa có mặt đúng giờ, trang phục gọn gàng, tác phong đĩnh đạc, đeo thẻ công chức đầy đủ; có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí Trưởng Bộ phận thường xuyên trực tại bộ phận và trực tiếp hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho công dân. 100% hồ sơ thủ tục hành chính đều giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ chậm muộn. Kết quả của MTTQ lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân khi đến làm TTHC tại bộ phận Một cửa phường, trong tháng 6 có 19/31 phiếu, tháng 7/2019 có 32/34 phiếu đánh giá “Rất hài lòng” (các phiếu còn lại đều đánh giá “Hài lòng”).

Công dân viết phiếu đánh giá sự hài lòng tại bộ phận một cửa

Kết quả giám sát và lắng nghe dư luận của MTTQ phường cho thấy, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019: cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phường làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, giao tiếp nhẹ nhàng, cởi mở với công dân, nhất là bộ phận Một cửa trong thời gian gần đây có chuyển biến rõ nét.

Công chức tại bộ phận một cửa có thái độ niềm nở với công dân

Việc niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử tại bộ phận một cửa cũng góp phần nâng cao ý thức của công dân khi đến làm việc như: ăn mặc trang phục lịch sự, không hút thuốc, nói tục, nói to, không chen lấn trong trường hợp có đông công dân đến giải quyết TTHC.

Như vậy, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mô hình bộ phận một phận một cửa thân thiện, gần dân và mô hình điểm bộ phận một cửa văn minh, chuyên nghiệp tại phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của phường đạt hiệu quả hơn, tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính; từ đó giảm được thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân. Đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện mô hình đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa trong việc hướng dẫn công dân thực hiện giao dịch giải quyết TTHC giảm thời gian, chi phí cho người dân, tạo môi trường thân thiện giữa người dân với cán bộ, công chức phường.

Để thực hiện tốt Mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”, trong thời gian tới UBND phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1, Tiếp tục duy trì thực hiện Mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”.

2, Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức và nhân dân về các tiêu chí thực hiện mô hình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trong quá trình thực hiện.

3, Thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận Một cửa, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tại bộ phận thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC của công dân được kịp thời.

4, Đề xuất, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Mô hình.