thông báo

Danh sách nam công dân gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày đăng 07/11/2019 | 10:37  | Lượt xem: 290
Danh sách nam công dân gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020

Thông báo về việc tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 30/07/2019 | 03:34  | Lượt xem: 1151
Thông báo số 211/TB-UBND ngày 29/7/2019

Công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với bà Phạm Thị Lợi và UBND phường, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất quy hoạch G.3/LX8, G.6/LX5.

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:01  | Lượt xem: 280
Ngày 26/4/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 99/TB-UBND, về niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ...

Niêm yết công khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Long Biên về Điều chỉnh công tác Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.3/LX8, G.6/LX5, phường Thạch Bàn.

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:24  | Lượt xem: 325
Ngày 19/4/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 90/TB-UBND, về niêm yết công khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Long Biên.

Công khai, lấy ý kiến về phương án chi tiết điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ tổ 7 đến tổ 16 giai đoạn II, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày đăng 16/04/2019 | 02:20  | Lượt xem: 356
Ngày 16/4/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 85/TB-UBND, về công khai, lấy ý kiến về phương án chi tiết điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ đối với ông Nguyễn Xuân Tiền địa chỉ tổ 7 phường...

Công khai Quyết số 1086/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên và danh mục các công trình, dự án.

Ngày đăng 22/03/2019 | 10:41  | Lượt xem: 466
Ngày 22/3/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 66/TB-UBND, về công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo 2018

Ngày đăng 22/03/2019 | 08:49  | Lượt xem: 123
TB số 64/TB-UBND ngày 21/3/2019 về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo 2018

Công khai Kế hoạch và Thông báo ngày 18/01/2019 của UBND quận Long Biên về Chi trả tiền, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và làm thủ tục bàn giao mặt bằng dự án: Khu đô thị hỗ trợ-Khu công nghiệp Sài Đồng B.

Ngày đăng 22/01/2019 | 04:02  | Lượt xem: 1933
Ngày 22/01/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 25/TB-UBND, về công khai Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND quận Long Biên V/v: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn...

Công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngày 28/12/2018 của UBND quận Long Biên đối với phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân.

Ngày đăng 22/01/2019 | 03:41  | Lượt xem: 1900
Ngày 22/01/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 26/TB-UBND, Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngày 28/12/2018 của UBND quận...

Công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngày 20/12/2018 của UBND quận Long Biên đối với phần diện tích đất nông nghiệp công ích do UBND phường Thạch Bàn quản lý.

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:12  | Lượt xem: 380
Ngày 24/12/2018, UBND phường ban hành Thông báo số 933/TB-UBND, Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngày 20/12/2018 của UBND quận...

Danh sách khám sức khỏe bổ sung công dân sẵn sàng nhập ngũ công an nhân dân năm 2019

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:35  | Lượt xem: 378
Danh sách khám sức khỏe bổ sung công dân sẵn sàng nhập ngũ công an nhân dân năm 2019

Danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:30  | Lượt xem: 380
Danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất ngày 06/11/2018 của Chủ tịch UBND quận Long Biên, dự án: Ô quy hoạch G.3/LX8, G.6/LX5 phụ cận các tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m, đường vào trường THPT Thạch Bàn.

Ngày đăng 09/11/2018 | 07:57  | Lượt xem: 544
Ngày 09/11/2018, UBND phường ban hành Thông báo số 888/TB-UBND, về Niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất ngày 06/11/2018 của Chủ tịch UBND quận Long Biên đối với hộ gia đình, cá nhân...

Công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị hỗ trợ - Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn.

Ngày đăng 07/11/2018 | 06:07  | Lượt xem: 332
Ngày 06/11/2018, UBND phường ban hành Thông báo số 885/TB-UBND, về niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án:...

Công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị hỗ trợ - Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn.

Ngày đăng 03/10/2018 | 10:56  | Lượt xem: 406
Ngày 02/10/2018, UBND phường ban hành Thông báo số 856/TB-UBND, về niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án:...