Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy chữa cháy

Ngày đăng 14/01/2020 | 11:26  | Lượt xem: 40
Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác phòng cháy...

Các biện pháp chống rác thải nhựa

Ngày đăng 24/09/2019 | 08:47  | Lượt xem: 91
Xem nội dung chi tiết bài tuyên truyền tại đây ./.

Hãy chung tay vì một môi trường không rác thải nhựa

Ngày đăng 20/08/2019 | 10:47  | Lượt xem: 125
Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng...

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 13/08/2019 | 08:39  | Lượt xem: 136
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9/1969, gồm 4 trang in khổ 14,5 cm x 22 cm. Bản Di chúc thiêng liêng của Người là ngọn đuốc soi đường, chỉ...

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Ngày đăng 26/06/2019 | 03:51  | Lượt xem: 153
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Bác khẳng định “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã...

QUY ĐỊNH VỀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI THAM GIA GIAO THÔNG

Ngày đăng 27/05/2019 | 06:07  | Lượt xem: 61
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH/QH14 ngày 20 tháng 11 năm...

Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 03:22  | Lượt xem: 129
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã ban hành Thông báo kèm theo Công văn số 49/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều...

Tiêu chí xây dựng "Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh" năm 2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 10:06  | Lượt xem: 389
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 03/4/2019 của UBND - UB MTTQ quận Long Biên; Ngày 10/4/2019, UBND - UBMTTQ phường Thạch Bàn đã ban hành kế hoạch liên tịch số...

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Giá trị cốt lõi của cuộc sống là “hạnh phúc”

Ngày đăng 20/03/2019 | 08:28  | Lượt xem: 96
Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Thạch Bàn năm 2019

Ngày đăng 26/02/2019 | 02:01  | Lượt xem: 95
Ngày 21/02/2019, UBND - UB MTTQ phường Thạch Bàn đã xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trọng tâm bàn thực...

Kết quả Đại hội Đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng 15/02/2019 | 11:26  | Lượt xem: 77
Xem chi tiết kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại đây .

Ủy ban MTTQ phường Thạch Bàn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 11:01  | Lượt xem: 125
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Bàn luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dâ Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

Ngày đăng 14/01/2019 | 09:25  | Lượt xem: 107
Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng

Mặt trận Tổ quốc phường Thạch Bàn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 20/12/2018 | 08:58  | Lượt xem: 117
Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là cơ sở thông nhất hành động .

Một số điều cần biết về MTTQ Việt Nam và Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 20/12/2018 | 08:50  | Lượt xem: 136
Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc hàng ngàn năm qua.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Thạch Bàn chuyển từ xã thành phường

Ngày đăng 30/10/2018 | 11:50  | Lượt xem: 137
Thạch Bàn là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử và đã trải qua nhiều thay đổi về địa danh, địa giới. Ngày 6-11-2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc thành lập quận Long...

Đền Trấn Vũ - Sinh hoạt văn hóa cộng đồng - Ấm áp tình thân

Ngày đăng 10/09/2018 | 09:33  | Lượt xem: 206
Phóng sự chuyên mục Hà Nội đẹp - Chưa đẹp của Đài Truyền hình Hà Nội, phát sóng ngày 08/9/2018

Hiệu quả của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trong Cải cách hành chính tại phường Thạch Bàn

Ngày đăng 04/09/2018 | 04:38  | Lượt xem: 182
Phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội

Hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 09:20  | Lượt xem: 370
Ngày 10/8/2018, Phòng Văn hóa & Thông tin quận Long Biên đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-VHTT về hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2018