Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/LT-UBND Lịch tuần 37/2019 của TTHĐND-UBND phường Thạch Bàn 09/09/2019
36/LT-UBND Lịch tuần 36/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 03/09/2019
35/LT-UBND Lịch tuần 35/2019 của TTHĐND và UBND phường 26/08/2019
34/LT-UBND Lịch tuần 34/2019 của TTHĐND và UBND phường 19/08/2019
29/LT-UBND Lịch tuần 29/2019 của TTHĐND và UBND phường Thạch Bàn 15/07/2019
27/2019 Lịch tuần 27/2019 của TTHDDND và UBND phường 01/07/2019
30/LT-UBND Lịch tuần 30/2019 của TTHĐND-UBND phường 24/06/2019
26/LT-UBND Lịch tuần 26/2019 của TTHĐND- UBND phường 24/06/2019
24/LT-UBND Lịch tuần 24 của TTHĐND và UBND phường 10/06/2019
23/LT-UBND Lịch tuần 23/2019 của TTHĐND và UBND phường Thạch Bàn 03/06/2019
22/LT-UBND Lịch tuần 22/2019 của TTHĐND và UBND phường 27/05/2019
18/LT-UBND Lịch tuần 18/2019 của TTHĐND và UBND phường 09/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 19/2019 06/05/2019
19/LT-UBND Lịch tuần 19/2019 của TT HĐND và UBND phường Thạch Bàn 06/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần của Đảng ủy - HĐN - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 18/2019 29/04/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 17/2019 22/04/2019
17/LT-UBND Lịch tuần 17/2019 của TTHĐND và UBND phường 22/04/2019
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 16/2019 16/04/2019
16/LT-UBND Lịch tuần 16/2019 của TTHĐND và UBND phường Thạch Bàn 16/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 15/2019 08/04/2019