Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51/LT-UBND Lịch tuần 51/2019 của TTĐU-HĐND phường 16/12/2019
49/LT-UBND Lịch tuần 49/2019 của TTHĐND và UBND phường 30/11/2019
48/LT-UBND Lịch tuần 48/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 25/11/2019
47/LT-UBND Lịch tuần 47/2019 của TTHĐND-UBND phường 18/11/2019
46/LT-UBND Lịch tuần 46.2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 11/11/2019
45/LT-UBND Lịch tuần 45/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 04/11/2019
43/LT-UBND Lịch tuần 43/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 21/10/2019
42/LT-UBND Lịch tuần 42/2019 của TTHĐND và UBND phường 14/10/2019
41/LT-UBND Lịch tuần 41/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 12/10/2019
44/2019 Lịch tuần 44 của TTHĐND và UBND phường 27/09/2019
LT 369/2019 Lịch tuần 39/2019 của TTHĐND và UBND phường 23/09/2019
37/LT-UBND Lịch tuần 37/2019 của TTHĐND-UBND phường Thạch Bàn 09/09/2019
36/LT-UBND Lịch tuần 36/2019 của Thường trực HĐND và UBND phường 03/09/2019
35/LT-UBND Lịch tuần 35/2019 của TTHĐND và UBND phường 26/08/2019
34/LT-UBND Lịch tuần 34/2019 của TTHĐND và UBND phường 19/08/2019
29/LT-UBND Lịch tuần 29/2019 của TTHĐND và UBND phường Thạch Bàn 15/07/2019
27/2019 Lịch tuần 27/2019 của TTHDDND và UBND phường 01/07/2019
30/LT-UBND Lịch tuần 30/2019 của TTHĐND-UBND phường 24/06/2019
26/LT-UBND Lịch tuần 26/2019 của TTHĐND- UBND phường 24/06/2019
24/LT-UBND Lịch tuần 24 của TTHĐND và UBND phường 10/06/2019