MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

công tác đảng

Phường Thạch Bàn chào cờ định kỳ tháng 8/2019 (05/08/2019 11:21:00)

Sáng 05-8, tại trụ sở phường Thạch Bàn, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường trang...
Xem tất cả