MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Trường tiểu học Gia Thụy xây dựng môi trường cảnh quan thân thiện